Срезневський Б.І.

Срезневський Б.І.
Осн. праці::
О бурях на Черном и Азовском морях. СПб., 1889; Признаки засушливости и сырости для г. Киева. К., 1922; Аерологічні спостереження Київської метеорологічної обсерваторії Укрнауки. Пілоти 1918-1930 рр. К., 1930.
Життєпис:

Срезневський Борис Ізмаїлович (19.03.1857, м. Санкт-Петербург – 24.03.1934, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., акад. АН УРСР, метеоролог і кліматолог.

Закінчив 1879 фіз.-мат. ф-т С.-Петерб. ун-ту. Працював 1882-92 фізиком у службі погоди Гол. фіз. обсерваторії (тепер Гол. геофіз. обсерваторія  ім. О.І. Воєйкова, СПб., Росія), викладав метеорологію у С.-Петерб. 1888-91 і Моск. 1892-93 ун-тах. 1894-18 проф. каф. фіз. географії і метеорології та дир. метеорол. обсерваторії Юр’ївського (тепер – Тартуського, Естонія) ун-ту, з 1899 декан фіз.-мат. ф-ту  ун-ту. Водночас з 1900 керував Прибалтійською метеорол. службою. Брав участь 1890 у заснуванні “Метеорол. Вестника” при РГТ, з 1899 ред. журн. С. щомісячно видавав “Метеорол. наблюдения”, спочатку у Москві, потім у Юр’єві. У Київ. ун-ті з 1919, очолював Метеорологічну обсерваторію. Читав лекції з метеорології і геофізики у Київ. ІНО. С. видний організатор метеорол. служби в Україні, 1920 організував евапорометричні та поновив куле-пілотні (у т.ч. й базисні) спостереження. 1922 розпочав роботи з вимірювання сонячної радіації, згодом – з атмосферної оптики, а з 1928 – з атмосферної електрики. Наук. кер. бюро погоди (з 1921).

1926 організував при Укрнауці наук.-досл. каф. геофізики та с.-г. метеорології. Запровадив використання фронтологічного методу в оперативній роботі Укрмету. Зробив вагомий внесок у вивчення синоптичної і с.-г. метеорології, теорії випаровування, гідрографії. Розробив теорію ознак посушливості клімату, а також одну з перших схем кліматологічного районування України.

Вивчав розподіл тиску над європ. частиною Росії, шляхи циклонів, хуртовини, вплив погоди на людину. Винахідник метеорол. та геофіз. приладів: психрометр-пращ, пластинчасті випарники, радіоінтегратори, випарна будка, полегшений випарник, сумарний зливомір, гіпсометрична лінійка, стереофотограмметри та ін. Акад. АН УРСР (1920). Удостоєний малої золотої медалі Імп. РГТ за наук. праці (“Обзоры погоды в Европейской России 1891-92”), золотої медалі ім. графа Толстого від РАН (“О бурях на Черном и Азовском морях”), премією ім. М.В. Ломоносова (синоптичні огляди погоди).

Л-ра: Географи Київського університету. К., 2003; Савинов С. Борис Измайлович Срезневский // Метеорологический вестник, 1934. № 8-9; Географічна енциклопедія України. К., 1993. Т. 3.

В.І. Затула