Стафійчук В.І.

Стафійчук В.І.
Життєпис:

Стафійчук Валентин Іванович (05.06.1970, с. Пояски Олевського р-ну Житомир. обл.), канд. геогр. наук, доц.

Закінчив 1989 Коростишівське пед. уч-ще ім. Івана Франка, 1994  географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1994 інженер країнознавства і туризму каф., з 1995 зав. лаб. геогр. інформації та туризму, 1999-2006 асист. каф. країнознавства і туризму, з 2006 доц.

Канд. дис. “Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи” (1999). Розробив і викладає нормат. та спец. курси: “Політ. географія”, “Політологія”, “Регіон. екон. та соц. географія заруб. країн”, “Регіон. середовище госп. діяльності”, “Політ. карта світу”, “Рекреалогія”, “Турист. країнознавство”.

Сфера наук. досліджень: політ. географія, геополітика, трансформаційні процеси в державах Цн. Європи, турист. країнознавство, рекреалогія. Автор  40 наук. праць.

Осн. праці: Рекреалогія: Навч. посіб. К., 2006, 2008; Туристичні ресурси України. К., 2007 (у співав.); Політична географія і геополітика: Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.); Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. К., 2004 (у співав.).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник/ Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

О.О. Любіцева