Стецюк В.В.

Стецюк В.В.
Життєпис:

Стецюк Володимир Васильович (25.10.1947, м. Ізяслав Хмельницьк. обл.), д-р геогр. наук, проф., геоморфолог, геоеколог.

Закінчив 1971 року географічний ф-т Київ. ун-ту. З 1971 по 1976 рр. працював у різних куточках колишнього СРСР інженером, ст. інженером, начальником вишукувального загону в інституті «Союзгазпроєкт». У Київ. ун-ті з 1976: старш. інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту, 1987-2001 доц., з 2001 проф. каф. геоморфології та палеогеографії.

У виробничому здобутку – 16 польових експедиційних сезонів. Кандидатська і докторська дисертації підготовлені без відриву від виробництва. Канд. дис. “Сучасні геоморфологічні процеси Північно-західного Причорномор‘я та їх інженерно-геоморфологічна оцінка” (1983), докт. дис. “Сучасний рельєф і морфогенез морфокліматичної зони як екологічний фактор” (1999). Читає курси: “Геоморфологія та палеогеографія”, “Урбогеоморфологія”, “Пошукова, інженерна та екологічна геоморфологія”, «Геолого-геоморфологічні пам’ятки України», «Основи природопізнавального туризму».

Розробив концепцію спадковості становлення еколого-геоморфологічних досліджень на базі інженерно-геоморфологічних даних, залучив і удосконалив теорію морфокліматичної зональності для інтерпретації глобал. закономірностей орг. екзогенного морфогенезу. Один з фундаторів становлення та розвитку вітчизн. екол. геоморфології. Розвиває концепцію взаємозв’язку природного та етнокультурного середовища України, розробляє засади методологічної єдності геологічних та геоморфологічних пам’яток.

Член Міжн. асоціації геоморфологів (IAG), Коорд. ради з вивчення ерозійних та руслових процесів при МДУ ім. М.В. Ломоносова, Європейської Асоціації з охорони геологічних пам’яток (ПроГЕО).

Член громадського об’єднання «Національна академія наук вищої освіти України», академік. Автор більше 200 наук. праць, з них 12 монографій та та 12 навчальних посібників (в т.ч. – 3 з грифом МОН).

Основні праці: Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у морфокліматичних зонах. К., 1998, Основи екологічної геоморфології. К. 2002 (співавт., наук. ред.); Київ, як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. К., 2001 (співавт. наук. ред.); Природна та етнокультурна спадщина України. К., 2012 (співавт., наук. ред.); Основи геоморфології. К., 2005 (у співавт.), Екологічна геоморфологія України. К., 2009 (співавт., наук. ред.), Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми. К., 2016 (співавт., наук. ред.), Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії. К., 2019 (співавт., наук. ред.), Геологічні та геоморфологічні пам’ятки України. К., (співавт., наук. ред.) К., 2020.

Література: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008; Фізична географія та геоморфологія. К., 2006. Вип. 53; Географія та основи економіки в школі, 2007, № 11. Науково-освітній потенціал України /автор-упорядник Гаврилюк Л. М. — К.: ТОВ «Український рейтинг», 2011. – 304 с. Академія наук вищої освіти України. – К.: ТОВ «Брама -V», 2012. – 544 с. Who is who в Україні. Біографічна енциклопедія успішних людей України, 1 випуск, 2012