Ткаченко А.Г.

Ткаченко А.Г.
Життєпис:

Ткаченко Анатолій Григорович (23.03.1943, м.Павловград Дніпропетр. обл.), канд. техн. наук, доц., геодезист, географ-картограф.

Закінчив 1970географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “картографія”, 1973 асп. каф. геодезії та картографії ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1994 доц. геодезії та картографії каф. Канд. дис. “Дослідження особливостей кутових вимірювань в умовах флуктуаційних аномалій в приземному повітрі” (1994).

Сфера наук. досліджень: рефракція та атмосферний вплив на кутові виміри; удосконалення технологій геодез. забезпечення інж. та наук.-досл. робіт. Працює над створенням підруч. з вищої та супутникової геодезії. Автор бл. 100 наук. праць з теорії і практики геодезії, топографії, прикладної геодезії.

Осн. праці: Топографія з основами геодезії. К., 1986, 1995, 2009 (у співавт.); Навчальна топографо-геодезична практика. К., 2001 (у співавт.); Радіогеодезія. К., 2003 (у співавт.); Геодезія. Статистична обробка та вирівнювальні обчислення результатів вимірювань. К., 2003 (у співавт.); Вища геодезія. Вирівнювання типових побудов тріангуляції. К., 2004 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського Університету. Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2003. Вип. 8.

А.М. Молочко