Ткаченко Т.І.

Ткаченко Т.І.
Життєпис:

Ткаченко Тетяна Іванівна (29.07.1974, м. Помічна Добровеличківського р-ну Кіровоград. обл.), канд. геогр. наук, наук. співроб., доц.

Закінчила 1996 природн. ф-т Уманськ. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. У Київ. ун-ті працює мол. наук. співроб.  НДС географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. “Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу території центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою” (2005).

Сфера наук. досліджень: проблеми інж. та екол. геоморфології, регіон. екол. геоморфологія. Автор 38 наук. праць, зокрема співавтор 2 монографій та 5 навч. посіб.

Осн. праці: Екологічна геоморфологія України (теорія і практика регіональної екологічної геоморфології). К., 2004 (у співавт.); Лабораторний практикум із загальної геоморфології (2008); Геоморфологія. К., 2008 (у співавт.); Екологічна геоморфологія України. К., 2009 (у співавт.), Екологічна геоморфологія та охорона надр. Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів України. К., 2010.

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

Ю.А. Сілецький