Цайтц Є.С.

Цайтц Є.С.
Осн. праці::
Дослідження вздовжберегового руху наносів на морях і водосховищах: Монографія. К., 1967 (у співав.); Захист берегів водосховищ банкетами з гірської маси. К., 1974 (у співавт.).
Життєпис:

Цайтц Єрмінінгельд Стефанович (26.04.1924, м. Свердловськ, тепер Єкатеринбург – 26.10.2009, м. Київ), канд. техн. наук, доц., старш. наук. співроб., гідротехнік, гідролог.

Закінчив 1952 Київ. гідромеліоративний ін-т зі спец. “гідротехнік меліорації”, асп-ру ін-ту. 1952–60 асист. каф. гідротехнічних споруд у Київ. гідромеліоративному ін-ті. 1960–78 старш. наук. співроб. Ін-ту гедромеханіки НАН України. У Київ. ун-ті: 1978–89 доц. каф. гідрології та гідрохімії, 1989–91 старш. наук. співроб., 1991–2000 провід. наук. співроб. Отримав вчен. звання доц. (1965). Канд. дис. “Дія хвиль на укіс незв’язаних ґрунтів” (1958).

Читав спец. курси: “Гідравліка з основами гідромеханіки”, “Руслові процеси і динаміка берегів водосховищ”, “Основи гідротехніки” та ін. Сфера наук. досліджень: гідравліка річкових потоків, гідродинаміка вітрових хвиль та хвиль попусків у водосховищах і каналах, руслові деформації і проблеми їх регулювання, екол. безпека річкових русел та берегів водосховищ. Проводив експедиції на дніпровських водосховищах, Пд.-Кримському каналі, Кінбурській косі, Кілійському гирлі Дунаю, річках Закарпаття. Розробив і застосував у практиці водогосподарського буд-ва метод розрахунків і проектування укосів дамб, а також берегів без кріплення; обґрунтував метод розрахунку вздовжберегового потоку наносів на берегах водосховищ і морів.

Учасник ВВВ. Нагороджений орденами: Вітчизняної війни II ступеня, “За відвагу” ІІІ ступеня, 11 медалями: “За оборону радянського Заполяр’я”, золотою та срібною медаллями ВДНГ “За успіхи у розвитку народного господарства”, “Ветеран праці”, медаллю Жукова, “Захиснику Вітчизни”. Автор 150 наук. праць, 5 авт. свідоцтв на винаходи у співавт. Підготував 1 канд. наук.

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К. 2000; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008. Арх.: архів Ради ветеранів КНУ ім. Тараса Шевченка.

В.К. Хільчевський