Цар В.В.

Цар В.В.
Життєпис:

Цар Василь Васильович (05.10.1934, с. Лозянське в Чехословаччині, тепер Міжгірський р-н Закарпат. обл. – 29.12.1989), канд. геогр. наук, доц.

Закінчив 1958 Київ. ун-т зі спец. “фіз. географія, вчитель географії сш”. 1966-79 нач. ґрунтової експедиції НДЧ каф. фізичної географії. З 1974 асист., з 1976 старш. викл., 1980-89  доц. фізичної географії каф. Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. д-р. геогр. наук, проф. Н.Б. Вернандер) “Структура ґрунтового покриву терасових рівнин Полісся (на прикладі лівобережних терас річки Десни)” (1974).

Наук. інтереси: географія ґрунтів, ґрунтознавство, геохімія ландшафтів, ґрунтове картографування. Здійснив експедиційні дослідження по території СРСР. Автор понад 50 наук. праць.

Осн. праці: Географо-єкологические исследования для обоснования водохозяйственного комплекса Дунай-Днепр. Л., 1985 (в соавт.); Гессистемній моніторинг мелиоратируемых территорий // Физическая география и геоморфология, 1983. Вып. 30 (в соавт.); Вторичное засоление почв дельты Днепра // Почвоведение, 1981. №9 (в соавт.).

М.Д. Гродзинський