Тютюнник Д.А.

Тютюнник Д.А.
Життєпис:

Тютюнник Дмитро Андрійович (30. 04.1934, с. Сеньково Куп’янського р-ну Харків. обл. – 2003, м. Київ), канд. с.-г. наук, доц.

Закінчив 1957 Кишинів. ун-т (каф. ґрунтознавства), асп-ру Укр. НДІ гідротехніки і меліорації. 1980-2003 старш. викл., доц. фізичної географії каф. Київ. у-ту. Канд. дис. “Глибокий обробіток важких оглеєних ґрунтів, осушених дренажем” (1969). Виконував та організував експедиційні ґрунтознавчі дослідження в Молдові, Карпатському регіоні, Лісостепу та Степу України.

Протягом 15 років проводив стаціонарні ґрунтово-меліоративні та агромеліоративні дослідження на Передкарпатті. Досліджував напрям комплекс. поліпшення водно-фіз. властивостей і окультурювання важких оглеєних ґрунтів, розробив нормативи комплекс. меліорації для Нечорноземної зони колиш. СРСР, що було практ. впроваджено в Україні, Білорусі, Росії, країнах Балтії.

Наук. інтереси: природно-меліоративний моніторинг, районування гумідних територій, зокрема осушуваних, оптимізація водного режиму та водних властивостей ґрунтів, окультурювання періодично перезволожуваних ґрунтів. Автор понад 90 наук. праць.

Осн. праці: Меліорація важких ґрунтів у Передгір’ї Карпат. К., 1972 (у співавт.); Природні умови Канівського Придніпров’я та їх вивчення: Навч. посіб. К., 1992 (у співавт.); Комплексна меліорація гумідних ландшафтів // Український географічний журнал, 1995. №1; Еколого-освітні аспекти вивчення ґрунтознавства і географії ґрунтів // Проблеми географічної освіти України. Луцьк, 1994.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський