Удовиченко В.В.

Удовиченко В.В.
Життєпис:

Удовиченко Вікторія Віталіївна (28.07.1978, м. Суми), канд. геогр. наук, фізико-географ.

Закінчила 2000 природ.-геогр. ф-т Сум. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка, 2003 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб. Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навкол. середовища НДЛ географічного ф-ту, з 2005 за сумісн. асист., доц. (2010) географії України каф. Канд. дис. “Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)” (2004).

Сфера наук. досліджень: теорет.-методол. положення та метод. прийоми ландшафт.-екол. аналізу з використанням ландшафт.-екол. підходу до вивчення актуальних геосистем, їх компонентів і властивостей, проблеми взаємодії з ними людини, які реалізуються через конкретні соц.- та природно обумовлені види природокористування; дослідження з дидактики, методики і технології навчання у ВШ, наук.-метод. засади організації навч. процесу. Учасн. міжн. геогр. конгресу в Тунісі (2008). Автор 26 наук. праць.

Осн. праці: Сумська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина (тематичні карти). К., 2006, Фізична географія материків та океанів: Навч.-метод. комплекс. Суми, 2007; Методи комплексних географічних досліджень: Навчально-методичний комплекс. Суми, 2008; Фізична географія материків та океанів. Ч.1: Азія. Підруч. К., 2009 (у співавт.); Фізична географія материків та океанів. Ч.2. Європа: Підруч. К., 2010 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

О.Ю. Дмитрук