Уліганець С.І.

Життєпис:

Уліганець Сергій Іванович (19.08.1978, смт. Поляна Свалявського р-ну Закарпат. обл.), канд. геогр. наук, доц., географ.

Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2003 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2003 асист., доц. (2010) географії України каф. Канд. дис. “Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області)” (2007). Читає курси: “Безпека життєдіяльності та охорона праці з професійним направленням”, “Географія туризму”, “Нормативно-правові основи туристсько-рекреаційної діяльності”, “Туроперейтинг”.

Проводить навчально-польову практику з спортивно-оздоровчого туризму та керує вироб. практиками студентів з курсу спец. “Рекреаційна географія та менеджмент туризму” каф. географії України; здійснює кер. курсовими роботами студентів 2, 3 курсів, кваліфікаційними роботами бакалаврів, дипломними та магіст. роботами. Фахівець у галузі рекреаційної географії, географії туризму, спортивно-оздоровчого туризму, рекреаційного природокористування в межах територій санаторно-курортного, природно-заповідного та іст.-культ. фондів України.

Автор та співавт. 30 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Навч.-метод. комплекс з дисципліни “Географія туризму”. К. 2006; Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2008 (у співавт.); Метод. вказівки для написання курсових робіт з дисципліни “Регіональна економіка”. К . 2009 (у співавт.).

О.Ю. Дмитрук