Винниченко І.І.

Винниченко І.І.
Життєпис:

Винниченко Ігор Іванович (06.06.1957, с. Скоморохи Житомир. р-ну Житомир. обл.), канд. геогр. наук, доц., історико-географ, етногеограф.

Закінчив 1979 Київ. ун-т фізичної географії каф., 1983 асп-ру Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. 1979-80 інструктор з туризму турбази “Пуща-Водиця”, 1983-85 викл. географії Київ. технікумів: електрон. приладів, міськ. електротранспорту, 1985-87 інженер палеогеографічної партії Ін-ту географії АН УРСР. З 1987 працює у Київ. ун-ті: асист. каф. фіз. географії, з 1990 асист. країнознавства і туризму каф., з 1994 доц.

Канд. дис. “Ландшафтні основи раціонального землекористування в ерозійнонебезпечних районах (на прикладі Вінницької обл.)” (1987). Читає курси: “Туристське краєзнавство”, “Етногеографія “, “Етнополітика”, “Основи наук. досліджень”, “Спеціалізовані туристські ринки”, “Історія туризми”. З 1995 співроб. лаб. Східноєвроп. досліджень Іллінойського ун-ту (США).  З 1996 обіймає посаду дир. громад. орг. (Ін-т досліджень діаспори).

Сфера наук. досліджень: географія та історія закорд. українства, нац. меншин в Україні, розвиток вітчизн. та міжн. туризму. Автор та співавтор понад 120 наук. праць. Упорядкував понад 10 інформ. каталогів та бібліогр. покажчиків.

Осн. праці: Українці в державах колишнього СРСР: Історико-географічний нарис. Ж., 1992; Україна 1920-1980-х: Депортації, заслання, вислання. К., 1994; Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в першій половині XX ст. (1997); Українці в Санкт-Петербурзі. К., 2002; Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). К., 2009 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довідник. вип. 2, ч.1, К., 2003.

О.О. Любіцева