Воронов Г.С.

Воронов Г.С.
Життєпис:

Воронов Геннадій Сергійович (02.10.1936, м. Ленінград), канд. геогр. наук, доц., метеоролог.

Закінчив 1960 Одес. гідрометеорол. ін-т зі спец. “інженер-метеоролог”. 1975-76 гол. управлінням гідрометслужби при РМ СРСР,  відряджений у Швейцарію для організації протиградових робіт і проведення опер. заходів. 1980-87 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Укр. НДІ (м. Київ). Обіймав посаду 1987-2002 доц. метеорології та кліматології каф. географічного ф-ту Київ. ун-ту. Викладав: метеорологію, динамічну метеорологію, проблеми охорони атмосфери.

Сфера наук. інтересів: дослідження фізико-метеорологічних умов утворення та розвитку грозо-градових явищ, просторово-часового розподілу атмосферних опадів у Молдові, Вірменії, Грузії; розсіяння переохолоджених хмар нижнього ярусу в холодну частину року; впливу забруднюючих речовин антропогенного походження на мікрофізичні процеси в хмарах; розподіл опадів.

Нагороджений медаллю “За доблесну працю” (1970), срібною медаллю ВДНГ СРСР (1969), Грамотою Держ. гідрометеорол. служби України (2002). Автор понад 70 наук. праць.

Осн. праці: Руководство по противоградовым работам. К., 1967; Рекомендації з радіолокаційного обслуговування протиградових робіт. К., 1969 (у співавт.); Природні умови Канівського Придніпров’я та їх вивчення: Навч. посіб. К., 1992 (у співавт.); Основи метеорології: Навч. посіб. К., 2002-2004. Ч.1, 2.; Основи динамічної метеорології. К., 2006.

Л-ра:  Географи Київського Університету. К., 2003.

Л.В. Паламарчук