Яценко Б.П.

Яценко Б.П.
Осн. праці::
Економічна географія зарубіжних країн: У 3-х тт. К., 1975, 1978, 1981 (у співавт.); Економічна і соціальна географія світу. К., 1997, 1998, 2000, 2006 (у співавт.); Світова економіка. К., 2000, 2007 (у співавт.); Економіка зарубіжних країн. К., 1997, 2000; Структура господарства Японії. К., 2005; Політична географія і геополітика. К., 2007; Країнознавство: основи теорії. К., 2009.
Життєпис:

Яценко Борис Павлович (01.01.1942, с. Малий Вистороп Лебединського р-ну Сум. обл.), д-р геогр. наук, проф., економіко-географ, сходознавець.

Закінчив 1963 Сх. ф-т Ленінгр. ун-ту зі спец. “сходознавець-філолог (японознавець)”, 1967 асп-ру геогр. ф-ту С.-Петерб. ун-ту. З 1968  мол. наук. співроб. наук.-орг. відділу Всесоюз. ін-ту рослинництва ім. М. Вавилова. У Київ. ун-ті: з 1970 старш. викл., з 1976 доц. економічної географії каф.,  з 1991 зав. новоствореної країнознавства та туризму каф.

Канд. дис. “Північні райони Японії” (1967),  докт. дис. “Структура господарства Японії” (2001). 3 1992 за сумісн. працював провід. наук. співроб. відділу Сучас. Сходу Ін-ту сходознавства НАН України. Читає курси: “Основи теорії географії світ. госп-ва”, “Країнознавство: основи теорії”, “Політ. географія”, “Географія зовнішньоеконом. діяльності”, “Політ. географія і геополітика регіонів світу”, країнознавчі курси з проблем госп-ва Японії та ін. економічно розвинених країн.

Сфера наук. інтересів: дослідження географії світ. госп-ва, географії міжн. екон. відносин, проблем політ. географії та геополітики, в країнознавстві – різноманітні аспекти японознавства, географія госп-ва ін. економічно розвинених країн. Віце-президент тов-ва “Україна – Японія” (з 1992).

Один із засновників наук. тов-ва “Академія туризму України”. Опублікував понад 220 наук. праць, 30 монографій та кол. монографій. Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Міністерства економіки України, знаком “Почесний працівник туризму України” (2002), Грамота Верховної Ради України (2009).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

О.О. Любіцева