Юденич В.І.

Юденич В.І.
Життєпис:

Юденич Віктор Іванович (31.01.1880, с. Прісно, тепер Чернігів. обл. – 1948, м. Київ), д-р геогр. наук, проф.

Закінчив 1913 іст.-філол. ф-т Київ. ун-ту, Вищі пед. курси м. Києва. 1912-15 викл. Києво-Подільській гімназії. 1915-25 викл., з 1924 проф. екон. та фіз. географії в Київ. Гідро-меліоративному технікумі (пізніше Гідро-меліоративний Ін-т). 1924-32 доц., з 1928 проф. фіз. та екон. географії Київ. ІНО.

Здобув вчен. ступінь магістра іст. наук, магіст. дис. “Феофан Прокопович, як сподвижник Петра І” (1914); докт. дис. “Розміщення продуктивних сил в Казахській РСР” (1941). 1930-53 працював проф. екон. та фіз. географії в КДПІ. 1931-44 проф. екон. географії в Київ. технол. ін-ті шкір-взуттєвої пром-сті.  Під час ВВВ залишився в окупованому німцями м. Києві.

З відродженням Київ. ун-ту 1943 призначений проф. і кер. каф. географії ун-ту (1943-48). 1945-47 декан географічного ф-ту Київ. ун-ту. Під час ВВВ (1944-45) закінчив 3-тт. працю: “Курорти України”, “Курорти Крима”, “Курорти Північного Закавказзя”. З 1923 щорічно брав участь у наук. експедиціях по СРСР з дослідження продуктивних сил (Грузія, Абхазія, Вірменія, Азербайджан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Урал, Зх. Сибір, Забайкалля). Автор 150 наук. праць.

Осн. праці: Сучасний етап народного господарства у Середній Азії та його перспективи. // Східний Світ, 1929; Десятирічна діяльність Іркутського Університета. // Східний Світ, 1929; Східний Сибір та Ангаро-Єнісейська проблема. // Знание, 1935. №12; Головні проблеми народного господарства Сибіру. // Східний Світ, 1930.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003

Я.Б. Олійник