Закревський Д.В.

Закревський Д.В.
Життєпис:

Закревський Дмитро Васильович (27.10.1929, с. Гусачівка Обухівського р-ну Київ. обл. – 14.05.2006, м. Київ), д-р геогр. наук, гідрохімік, гідрогеолог.

Закінчив 1954 Київ. ун-т зі спец. “геолог-гідрогеолог”. 1954-64 працював у Київ. ун-ті: інженер, зав. лаб. спелеології, 1969-74 старш. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 1974-2000 зав. гідроекології та гідрохімії ПНДЛ, з 2001 провід. наук. співроб. НДЛ. Канд. дис. “Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю. Буг-Ингулец и некоторые вопросы их формирования” (1964), докт. дис. “Гідрохімія осушуваних земель (в умовах північного заходу України)” (1992).

Сфера наук. досліджень: питання трансформації хім. складу природ. вод суші в умовах техногенезу. Брав участь в експедиціях у Придністров’ї, Київ. Придніпров’ї, Придніпровській височині, Причорноморській низовині (підземні води), Шацьких озерах, на річках – Стохід, Здвиж, Трубіж, Хорол, Пд. Буг. Нагороджений медалями: “В пам’ять 1500-річчя Києва”, “Ветеран праці”. Автор понад 150 наук. праць.

Осн. праці: Мелиоративно-гидрогеологическое картирование на примере крупных орошаемых массивов юга УССР. К., 1967 (в соавт.); Гидрохимический атлас СССР. М., 1990 (в соавт.); Гідрогеологія з основами інженерної геології. К., 2003 (у співавт.).

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008. Арх.: Архів Ради ветеранів КНУ імені Тараса Шевченка.

В.К. Хільчевський