Заморій П.К.

Заморій П.К.
Осн. праці::
Четвертичные отложения Украинской ССР. К., 1954; Четвертинні відклади Української РСР. К., 1961; Корисні копалини Української РСР. К., 1961. Т. 2. (у співавт.).
Життєпис:

Заморій Петро Костьович (25.06.1906, с. Висунськ, тепер  Березнегуватський р-н Миколаїв. обл. – 25.03.1975, м. Київ), д-р геол.-мінерал. наук, проф., геолог.

Закінчив 1926 Херсон. с.-г. ін-т. У Київ. ун-ті: з 1944 доц., 1949-67 зав. каф. геоморфології. Канд. дис.  (1936). За працю “Четвертинні відклади УРСР” присвоєно вчен. ступінь д.геол.-мін.н. (1950).

Наук. інтереси: четвертинна геологія України, проблеми геоморфології України та Уралу, геотектоніки, корисних копалин. Вніс вагомий внесок у розвиток палеогеографії, застосовуючи палеогеографічний метод, реконструював клімат. та ландшафт. умови формування четвертинних відкладів України і, зокрема лесової формації. Значну увагу приділяв створенню четвертинних, геоморфологічних, ґрунтознавчих, неотектонічних карт та легенд до них. Президент УГТ (1957-64). Засл. діяч науки і техніки УРСР (1959).

Нагороджений Грамотою Президії ВР УРСР (1944), орденом Трудового Червоного прапора, медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.” (1945). Похований на Байковому кладовищі м. Києва. Автор понад 200 наук. праць.

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. 2008.

С.Ю. Бортник