Запотоцький С.П.

Запотоцький С.П.
Життєпис:

Запотоцький Сергій Петрович (01.10.1976, м. Канів Черкас. обл.), д. геогр. наук, проф., декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економіко-географ.

Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 2002 працює у Київ. ун-ті: асист., з 2007 доц. економічної та соціальної географії каф. Канд. дис. “Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області” (2002). Фахівець у галузі управління регіон. соц.-екон. процесів, економіки природокористування, питанням розвитку соц. сфери, регіон. продовольчих ринків. Автор 35 наук. праць.

Осн. праці: Регіональна економіка: Навч. посіб. К., 2007, 2008 (у співавт.);  Економіка природокористування: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. К., 2008 (у співавт.); Упраління використанням природних ресурсів. К., Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. К., 2008 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

В.Ф. Пасько