Затула В.І.

Затула В.І.
Життєпис:

Затула Василь Іванович (15.06.1966, смт. Вапнярка Томашпільського р-ну Вінниц. обл.), канд. геогр. наук, доц., географ-метеоролог.

Закінчив 1988 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті 1991-92 наук. співроб. геогр. ф-ту. 1993-2003 старш. викл., доц., 1995-2003 зав. каф. географії та екології Уманcького пед. ун-ту ім. Павла Тичини. З 2003 працює доц. метеорології та кліматології каф. Київ. ун-ту. Канд. дис. “Метеорологічний режим і забруднення повітря у великих містах України (на прикладі Києва)” (1993).

Викладає дисципліни кліматологічного циклу, атмосферну оптику, електрику та акустику. Досліджує метеорол. аспекти забруднення атмосферного повітря та особливості режиму окремих клімат. величин. Відмінник освіти України (2000). Член НМК з гідрометеорології МОН України.

Автор та співавтор близько 80 наук. праць, 2 навч. посіб., 2 кол. монографій.

Осн. праці: Практикум із соціально-економічної географії України.  Умань, 2002; Загальні географічні закономірності Землі: Навч. посіб. К., 2003 (у співавт.); Охорона навколишнього середовища. К., 2006 (у співавт.); Географічні основи охорони навколишнього середовища. К., 2006 (у співавт.); Метеорологія: Підр. К., 2009 (у співавт.).

Л-ра: Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 55 років. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

С.І. Сніжко