Жавжаров А.А.

Життєпис:

Жавжаров Андрій Андрійович (08.04.1896, с. Райнівка, тепер Приазовського р-ну Запоріз. обл. – 1958, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., фізико-географ. Закінчив 1927 ІНО (м. Дніпропетровськ) зі спец. “викл. біології”, 1933 асп-ру НДІ географії і картографії м. Харкова. 1927-28 працював викл. у Дніпропетровську, з 1928 викл. ботаніки і хімії в с.-г. проф. школі і технікумі в с. Сомне Дніпропетр. обл. У 1930 направлений на наук. роботу до м. Харкова в НДІ географії і картографії.

1931-34 працював на Цн. Тянь-Шані та на Середньому Алтаї. 1933-37  наук. співроб. НДІ географії м. Харкова та Києва. 1937-41 доц., зав. каф. географії  КДПІ ім. М.О. Горького. Присуджено вчене звання доц. (1938). 1941-42 працював геоморфологом в управ. Кузбасвуглерозвідки  м. Томська (Росія). Учасн. оборони Сталінграда (1942). 1942-44 зав. каф. кліматології та картографії евакуйованого Одес. ун-ту (в Туркменській РСР).

1946 присуджено вчен. звання канд. геогр. наук. 1944-54 зав. каф. географії в КДПІ імені М.О. Горького. У зв’язку зі злиттям ін-ту з Київ. ун-том переведений 1956 на посаду доц. фізичної географії каф. 1956-57 працював в.о. зав. каф. фіз. географії Київ. ун-ту. Нагороджений медаллю “За трудову доблесть” (1945). Відмінник нар. освіти (1947).

Автор понад 20 наук. праць, 1 навч. посіб.

Осн. праці: Ріки та озера:  Навч. посіб. К., 1932, 1952; Тепло і холод на землі. Х., 1933; К геоморфологии долин Каинды, Ат-Джейляу и Кан-Джейляу; Ледник в долине Северный Иныльчек.

М.Д. Гродзинський