Золовський А.П.

Золовський А.П.
Осн. праці::
Атлас сільського господарства Української РСР. К., 1958 (у співавт.); Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. 1978; Комплексне картографування економіки сільського господарства. К., 1974; Картографічні проблеми охорони природи. К., 1978 (у співавт.); Стан і перспективи розвитку географічних досліджень в Українській РСР. К., 1980 (у співавт.).
Життєпис:

Золовський Андрій Петрович (22.08.1915, с. Гвоздавка Друга, тепер Любашівського р-ну Одес. обл. – 20.05.2000, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., картограф, економіко-географ.

Закінчив 1941 геогр. ф-т Одес. ун-ту. Пройшов фронтовими шляхами України, Кавказу, Польщі, Німеччини під час Другої світової війни. З 1946 працював у Київ. ун-ті наук. співроб. НДІ географії. За період викл. роботи на геодезії та картографії каф. Київ. ун-ту 1952-76 обіймав посади: старш. викл., з 1955 доц., з 1970 проф.

Канд. дис. “Географія сільських населених пунктів правобережного лісостепу і Полісся Української РСР (спроба порівняльного економіко-геогр. аналізу)” (1952). Захистив першу в Україні докт. дис. зі спец. “картографія” “Проблеми комплексного картографування економіки колгоспів і радгоспів адміністративних районів і областей УРСР” (1969). 1970-77 кер. Сектора географії (Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), зав. відділом картографії, з 1986 провід. наук співроб.-консультант. Наук. соратник проф. А.С. Харченко. Визнаний наук. кер. і фундатор нової наук. школи “Картографічні дослідження природи, населення та господарства, еколого-географічних проблем та ситуацій”. Виконав наук. обґрунтування с.-г. картографування, осн. положення і практ. шляхи генералізації на комплекс. екон. картах; розробив нові типи карт сіл. гос-ва та охорони природи. Розробив наук. програми кількох комплекс. атласів України.

Склав та здійснив наук. редагування бл. 200 оригінальних карт. Був відп. секретарем збірників наук. праць з комплекс. тематичного картографування України, чл. редколегій журн.: “Вісник Київського університету. Сер. Географія”, “Вісник геодезії та картографії”. Віце-президент УГТ. В.о. чл. бюро Відділення наук про Землю Президії АН УРСР та чл. секції геології, географії і геофізики Комітету по Держ. преміях УРСР. Почесний чл. Геогр. тов-ва СРСР (1980). Обраний чл. Міжн. картографічної асоціації (ІСА), Нац. комітету картографів СРСР, чл.-кор. комісії нац. атласів Міжн. Геогр. Союзу США. Засл. діяч науки та техніки України (1985).

Нагороджений 2 бойовими орденами, 3 медалями. Удостоєний диплому Геогр. тов-ва СРСР “За выдающиеся научные труды в области географических наук” (1982). Автор понад 200 наук. праць. Автор і наук. консультант “Географічної енциклопедії України”: У 3 т. Підготував 15 канд., 4 д-рів наук.

Л-ра: Географічна енциклопедія України: В 3 т. К., 1989 (1990; 1993). Т.1; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917-1992); Библиографический справочник: В 3 тт. СПб., 1993, 1994, 1995. Т. 1; Палієнко Л.О. Наукова діяльність Андрія Петровича Золовського на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2006. Вип. 11.

А.М. Молочко