Усі Персоналії

Гаврилюк В.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Гайдай С.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Галущенко М.Г.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Герасименко Н.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Горєв Л.М.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Меліоративна гідрохімія. К., 1984 (у співавт.); Оптимізація екосередовищ: У 3 т. К., 1997 (у співавт.); Гідроекологічні моделі: У 2 тт. К., 1999 (у співавт.).
Listing Title:
Гребінь В.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра: Монографія. К., 2007 (у співавт.).
Listing Title:
Гриневецький В.Т.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся: Монографія. К., 1994 (у співавт.); Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья: Монография. К., 1986 (в соавт.); Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье: Монография. К., 1988 (в соавт.).
Гродзинський М.Д.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Основи ландшафтної екології. К., 1993; Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К., 1995; Концепция, методы и критерии создания экосети Украины. К., 2004; Пізнання ландшафту: місце і простір в 2-х тт. К., 2005; Ніші ландшафтів України у просторі кліматичних факторів. К., 2008.
Грубрін Ю.Л.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Діброва О.Т.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Географія Української РСР: Підруч. для студентів географічних факультетів університетів і педінститутів України. К., 1954, 1958, 1982; Географія Української РСР: Підруч. для сш. (11 вид.); Соціалістичний Донбас. К., 1952; Українська РСР. К., 1954, Закарпатська область. К., 1952, 1967.
Listing Title:
Дмитрук О.Ю.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Дорошенко В.І.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Дубіс Л.Ф.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Дубняк С.С.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Listing Title:
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Закревський Д.В.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Заморій П.К.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):
Осн. праці::
Четвертичные отложения Украинской ССР. К., 1954; Четвертинні відклади Української РСР. К., 1961; Корисні копалини Української РСР. К., 1961. Т. 2. (у співавт.).
Listing Title:
Запотоцький С.П.
Заголовок нового запису (напр. Іваненко С.К.):